GIMNAZJUM NR 3

z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach
Pożegnanie absolwentów
2013/ 2014

Nowości na stronie:


Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

Dyrektor Gimnazjum nr 3 zawiadamia, że zgodnie z „Harmonogramem zebrań z Rodzicami na rok szkolny 2014/ 2015” w poniedziałek, 29 września 2015r. odbędą się spotkania wychowawców klas I-III z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów. Zebrania rozpoczną się o godz. 17.30 i zostaną poprzedzone zebraniem Prezydium Rady Rodziców o godz. 17.00.

Zaproszenie Prezydenta Miasta Mysłowice

Prezydent Miasta Mysłowice – Pan Edward Lasok zaprasza na cykl otwartych spotkań i zachęca mieszkańców wszystkich dzielnic do dyskusji o naszym mieście i jego przyszłości.

Program Profilaktyki i Program Wychowawczy

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach przedstawia w celu opiniowania projekt Programu Profilaktyki oraz projekt Programu Wychowawczego na rok szkolny 2014/ 2015.

Kursy i projekty w OHP

Środowiskowy Hufiec Pracy w Jaworznie zaprasza młodzież w wieku 16-17 lat do udziału w bezpłatnych kursach i projektach.

Nr konta Rady Rodziców

Rada Rodziców Gimnazjum nr 3 podaje do wiadomości nr konta bakowego do wpłat na, tzw. „komitet rodzicielski”: BANK PKO 42 1020 2528 0000 0202 0014 7421.


Komunikat administratorów witryny

Informujemy, że we wrześniu publikowane na naszej stronie informacje dotyczące klas oraz organizacji roku szkolnego w Gimnazjum nr 3 będą krok po kroku aktualizowane.

Harmonogram imprez i uroczystości 2014/ 2015.


Stypendia dla uzdolnionych mysłowiczan.

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach informuje, że w terminie do 15 października 2014r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkających w Mysłowicach.

Zapraszamy na pielgrzymkę do Rzymu.

PInformujemy, że w październiku 2015r. planujemy pielgrzymkę do Rzymu „Śladami św. Jana Pawła II”.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015

1 września 2014r. uczniowie Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach usłyszeli pierwszy szkolny dzwonek.

Dodatkowe menu
Nasze certyfikaty:

Śląska Szkoła Jakości

Szkoła bez przemocy

Szkoła z klasą

Szkoła bezpiecznego internetu

Szkoła Mediacji